Logo Loading
Okno PVC

Salamander bluEvolution 82 MD

  • Wyróżnia się doskonałymi parametrami termicznymi.
  • Wyposażone jest standardowo w szybę 4/18/4/18/4 o współczynniku przenikalności cieplnej Ug=0,5 W/m2K.
  • Sześciokomorowa szeroka zabudowa 82 mm, nisko osadzona szyba w skrzydle
    oraz system poczwórnego uszczelnienia znacząco poprawiają właściwości izolacyjne całego produktu.
  • Doskonałe parametry termiczne sprawiają, że okna bluEvolution 82 MD są idealnym wyborem do budownictwa pasywnego.